DİKKAT: Kullandığınız internet tarayıcısı (Internet Explorer 6) güncel değil. Bu nedenle yeni siteleri görüntüleme problemi yaşıyorsunuz. Tarayıcınız "Internet Explorer 7" veya daha üzeri bir versiyona günceleyebilir, yada Google Chrome veya Firefox kullanabilirsiniz.

 
HİZMETLERİMİZYönetim / Organizasyon

- Stratejik planlama
- Stratejik süreç yönetimi
   • Mevcut durum analizine göre kuvvetli ve zayıf yönlerin belirlenmesi
   • Orta, uzun vadeli rekabet gücü tespiti
   • SWOT analizi
   • Uzun vadeli başarı için stratejik yönetim anlayışını oluşturma
- Rekabet gücü artırımı ve sürecin yönetimi
- Stratejik uygulama metodolojileri
- Değişim yönetimi
   • Şirket yönetiminde stratejik yeniden yapılanma
   • Değişim süreç yönetimi
   • İnsan kaynakları desteği
- Kriz Yönetimi
   • Küçülme, büyüme stratejik yönetimi
   • Risk yönetimi uygulama süreçleri
- Hedef belirleme, vizyon geliş­tirme
   • Bireysel ve kurumsal markalaşma, farklılaşma
- Küçülme & Büyüme yönetimi
- Proje yönetimi
- Rekabet yönetimi
   • Rekabet Kanunu ve politikası bazında şirket olarak ve/veya Sektörel Destek
   • Rekabet denetimi, şirket evlilikleri, ortak girişimler
   • KOBİ'ler
- İnsan Kaynakları Yönetimi
   • Performans değer­lendirme sisteminin kurulması ve uygulanması
   • Eğitim politikalarının analizi, geliştirilmesi
   • Eğitim eksiklerin giderilmesi. uyumsallaşma
   • Organizasyonel stratejik planlama
   • Organizasyonel altyapı çalışmaları
   • Operasyonel yönetim teknikleri
   • İş ve görev tanımları oluşturulması
   • Belirli, belirsiz süreli iş sözleşmelerinin hazırlanması