DİKKAT: Kullandığınız internet tarayıcısı (Internet Explorer 6) güncel değil. Bu nedenle yeni siteleri görüntüleme problemi yaşıyorsunuz. Tarayıcınız "Internet Explorer 7" veya daha üzeri bir versiyona günceleyebilir, yada Google Chrome veya Firefox kullanabilirsiniz.

 
HİZMETLERİMİZAile Şirketleri

- Aile şirketlerini zora sokan nedenlerin tespiti
   • Üyeler arası çatışmalar, güç ve otorite devri
- Aile yasası hazırlanması
   • Miras planı, varis planı, haleflik yasası
   • Nesil değişimi, yeni nesil planlaması
   • Stratejik durumsallık planı
   • Aile davranış kodları oluşturulması
   • Hisse devri yasası
   • Fiziksel varlıklar
   • Düşünsel varlıklar
   • Organizasyon ve sistemlerin kurulması
- Yönetim Kurulu
- Aile konseyi
- Vakıf, eğitim kurumları vb.
   • Kişisel tecrübe, edinim, aktarımlar
   • Değerler
- Kurum Yasası Hazırlanması
   • Mülkiyet
   • Karar alma yetkisi ve şekli
   • Örgüt yapısı
   • İletişim ve değerler
   • Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, hissedarlar arası ilişkiler
   • Kurumsal yönetimin maddi ve manevi maliyetleri