DİKKAT: Kullandığınız internet tarayıcısı (Internet Explorer 6) güncel değil. Bu nedenle yeni siteleri görüntüleme problemi yaşıyorsunuz. Tarayıcınız "Internet Explorer 7" veya daha üzeri bir versiyona günceleyebilir, yada Google Chrome veya Firefox kullanabilirsiniz.

 
PROJELERİMİZEğitim ve Konferans Projelerimiz

Ofis içi veya genel eğitimler verilmektedir. Bazıları;

• Kurumsal Yönetim
• Kurumsal Risk Yönetimi
• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma
• Aile Anayasası Hazırlanması
• Yönetim Kurulu-İcra Kurulu Sorumlulukları
• Halka Arza Hazırlık ve Süreç Yönetimi
• Şirket Değerleme Yöntemleri, Birleşme, Bölünme, Devralma, Satış İşlemleri
• Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatları uyarınca Kurumsal Yönetim İlkeleri Uygulamaları
• Faaliyet Raporu Hazırlanması
• Türk Ticaret Kanununun Getirdikleri ve Şirketlerde Uygulanması
• Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğlerin, Düzenlemelerin Şirketlerde Uygulanması